Samtalsterapeut

- Vill du arbeta med människor?
- Vill Du hjälpa människor att nå sina mål?
- Är Du en bra lyssnare som kan framställa en handlingsplan?

Anledningen till varför man behöver gå i samtalsterapi varierar. Det kan t.ex handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, dålig självkänsla, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad Samtalsterapeut. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

Kursens innehåll:

Samtalsmetodik
Rådgivning, vägledning och behandling
Professionella samtal
Tystnadsplikt
Samtalens förlopp och teknik
Teorier om stödsamtal
Den hjälpande relationen
Hjälpprocessen
Handskas med motstånd
Utvecklas som hjälpare
MI
Priser

  • Privatperson: 16.900 inkl. moms.
  • Företag: 16.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)
http://www.studentum.se/Samtalsterapeut_distans_219312.htm
KBT-coach

- Vill du arbeta med människor?
- Vill Du hjälpa människor att nå sina mål?
- Är Du en bra lyssnare som kan framställa en handlingsplan?

KBT, kognitiv beteendeterapi, utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur människan ser på sig själv och sin omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur människan reagerar på miljön. Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel kan negativa tankar som “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad KBT-coach. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

Kursens innehåll:

KBT – historiskt och utveckling
Inlärning och beteende
Kognitiv teori
Medveten närvaro och acceptans
Struktur i terapi
Struktur i den enskilda sessionen
Tekniker i KBT
Praktisk KBT
Kommunikation
Ångestsjukdomar och depressionPriser

  • Privatperson: 16.900 inkl. moms.
  • Företag: 16.900 exkl. moms. detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)
http://www.studentum.se/KBT_coach_distans_219304.htm