Integrationspedagog

-
- Vill du hjälpa flyktingar att hitta sin tillvaro i Sverige?
- Vill du jobba med ensamkommande flyktingbarn eller på asylboende?
- Vill du öka din förståelse för människor med annan kultur?

Integrationspedagogutbildningen är till för dig som vill arbeta inom social omsorg med flyktingar och invandrare. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och kännedomen om flyktingars situation i det nya hemlandet tillika deras ursprung och bakgrund. Vår utbildning ger dig kunskap att på ett professionellt sätt bemöta och hantera svåra samtal. Du kommer även att få verktyg för att lära dig kommunicera med människor i svåra kriser.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad integrationspedagog. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

-Kunskap om kulturmöten
-Kunskap om det mångkulturella Sverige
-Förmåga att hantera kris och trauma samtal
-Kulturella skillnader
-Kulturens evolution
-En förändrad värld
-Kulturbegreppet
-Främlingskap, förståelse och kommunikation
Priser

  • Privatperson: 16.900 ink.moms
  • Företag: 16.900 exkl.moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Alkohol - drogterapeut

-vill du arbeta med beroendefrågor?
-vill du arbeta inom missbruksvården?
-vill du förstå beroendets problematik?

Alkohol, tabletter och narkotika är alla beroendeframkallande droger. Beroende är en sjukdom som kan drabba en person oavsett ålder, social status, ekonomisk situation och kön. Du får lära dig att alla människor kan bli drogfria och uppnå ett sunt och betydelsefullt liv för sig själva och sin omgivning.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad Alkohol-drogterapeut. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

Kursens innehåll:
-Grundläggande färdigheter i behandlingsplanering vid missbruk
-Specifika färdigheter i Audit och Dudit
-Teorier om samtalsmetodik
-Behandling och dess grunder, funktioner och modeller
-Genomförande av terapisamtal
-Påverkan av bakgrund
-Hjälpprocessen/Behandlingen
-Lyssnande-samtalande
-MI/motiverande samtalPriser

  • Privatperson: 16.900 inkl. moms.
  • Företag: 16.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Relationsterapeut

-Vill du hjälpa familjer att fungera bättre?
-Vill du arbeta med att hjälpa enskilda och par till ett bättre samliv?
-Vill du få en bättre relation till dig själv?

När man befinner sig i en parrelation eller ingår i en familj, kan olika relationsproblem uppstå som kan vara svåra att lösa på egen hand.
Det kan handla om olika viljor, otillfredställda förväntningar, missnöjdhet, svartsjuka, eller att man upplever att den andra parten inte förstår vad man säger.
Att gå i terapi ger er möjlighet att förstå varandra och lösa problemen med hjälp av en neutral part.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad relationsterapeut. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

Kursens innehåll:
-Relationen till dig själv
-Kommunikation
-Livssyn och värderingar
-Människans känsloliv
-Det förflutna
-Barn och föräldraskap
-Parrelationer
-Närhet och sexualitet
-Konflikthantering
-Svartsjuka
-Otrohet
-Separation/skilsmässa
-styvfamiljen
-beroende problematikPriser

  • Privatperson: 16.900 inkl. moms.
  • Företag: 16.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)
http://www.studentum.se/Relationsterapeut_distans_219314.htm