Socialpedagog


Denna utbildning vänder sig till:

-Du som vill ha en ökad kompetens inom det sociala området.
-Du som arbetar med utsatta människor
-Du som har ett intresse av att hjälpa människor i socialt förändringsarbete som yrke eller ideellt.

Socialpedagoger är eftertraktade på arbetsmarknaden och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang, både inom privat och offentlig sektor.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med barn, ungdomar eller vuxna som har sociala problem. Det kan exempelvis röra sig om ungdomar som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Du kan även arbeta med personer som har missbruksproblem. Även människor med nedsatta funktionshinder som behöver hjälp att få sin vardag att fungera.

SOCIALT ARBETE
Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det är viktigt att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.
I yrket behöver du kunna ta professionellt ansvar för samtal och arbeta pedagogiskt.


Kursens mål:
• för att förstå människan ur olika perspektiv; som individ och social varelse
• för att möta människor i förändring
• för att arbeta förebyggande med socialt stöd för människor
Priser

  • Privatperson: 16.900 ink. moms
  • Företag: 16.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Motivationscoach

Denna utbildning vänder sig till:

-Du som arbetar med samtal/coaching/motivation på något sätt eller pratar med många människor/medarbetare i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper.
-Du som bara är intresserad av coaching/motivation och vill lära dig mera kring detta.
-Du som vill hålla föreläsningar eller på annat sätt arbeta med coaching/motivation i eget företag.


Coaching är en metod att ta sig, som enskild individ eller grupp, därifrån man är till dit man vill. Det är även ett förhållningssätt som grundar sig i tron på den enskilde individens potential, vilja och förmåga. Coaching är framtids fokuserat, handlingsinriktat och syftar till att nå uppsatta mål och skapa bestående resultat. Med fokus på individens (klienten) eller gruppens eget ansvar, på den egna förmågan att formulera mål och prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder dit. Coachen är en reskamrat som ser till att klienten och gruppen håller kursen i processen, att dem hittar och utvecklar sin potential. Samtalet är viktigt och du får lära dig både hjälpande och motiverande samtal.

Coachens uppgift är att inspirera, utmana, stötta och uppmuntra dem att hitta sitt bästa jag och uppnå nya mål. Med individuella samtal, lärande i grupp och aktiva övningar ges möjlighet att växa som människa. Det är ett sätt att utvecklas och stärkas i sin profession såväl som i det privata livet.
Coaching som metod kan möta många av de utmaningar som dagens företag står inför där nytänkande och förändring är centralt. Effekterna av coaching kan ses både på individ, grupp, organisation och verksamhetsnivå.

Utbildningen innehåller 20 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 10 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad motivationscoach.

Kurslitteraturen ingår inte i priset (kostar ca 1000 kr)

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.

Privatperson
kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.Priser

  • Privatperson: 16.900 ink. moms
  • Företag: 16.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Hälsa- och friskvårdspedagog

-Vill du inspirera andra till ett hälsosammare liv?
-Vill du hjälpa människor som vill förändra sin livsstil?
-Vill du planera och leda hälsa/friskvårdsarbete.

Vår utbildning till hälsa- friskvårdspedagog vänder sig till dig som vill arbeta med hälsa utifrån ett individuellt perspektiv och även förankra det i ett företags- och samhällsperspektiv.

Hälsobegreppet - och inte minst människors uppfattning om vad hälsa är för något - är mycket mångfasetterat. Därför försöker utbildningen ge olika infallsvinklar i synen på hälsa.

Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Du kan exempelvis arbeta hälsofrämjande på din arbetsplats, hitta drömjobbet på ett träningscenter eller starta eget företag.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad hälsa- friskvårdspedagog.

Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng. Litteraturen ingår inte i priset.

Privatperson kan delbetala per månad 1.690 kr/mån X 10 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan samt fakturaavgift på 50 kr.

Kursens innehåll:
-Perspektiv på hälsa
-Folkhälsoarbete
-Frisk- och riskfaktorer
-Lagar, mål och regler
-Hälsoanalys
-Hälsopedagogiskt arbete
-Barn/ungas och äldres hälsa
-Hälsofrämjande arbetsplats
-Kommunikation och coachingPriser

  • Privatperson: 16.900 ink. moms
  • Företag: 16.900 exkl. moms