Krishantering

Längd: 2 månader

Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder avgörande vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Kriser hör livet till och drabbar oss alla förr eller senare. En krisreaktion kan utlösas av både inre och yttre händelser. Det kan handla om någons död, separation, fysisk skada, mobbing eller kränkning, att ha tonårsbarn, när barn flyttar hemifrån eller föräldrar som blir gamla och sjuka.

Kursens innehåll:
-Kritiska livsperioder
-Den traumatiska krisen
-Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner

Den här kursen består av fyra uppgifter (en uppgift/per 2 veckor).

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning på våra kurser.Priser

  • Privatperson: 6500 inkl. moms
  • Företag: 6500 exkl. momsLedarskap och personlig utveckling

Längd: 2 månader

Vill du arbeta med utveckling för individ, grupp och organisation? Du kanske är precis där du vill vara i livet eller känner du att det finns utrymme för förbättring?
Ibland behöver människor lite hjälp på traven med att identifiera och ta vara på sin fulla potential både som privatperson och som ledare.

-Attityder, förväntningar och ansvar
-Om dig och gruppen
-Ledarskap
-Att motivera och kommunicera
-Modeller för ledarskap
-Att ge rätt feedback

Den här kursen består av fyra uppgifter (en uppgift/per 2 veckor).

Vi erbjuder inte delbetalning på våra kurser.Priser

  • Privatperson: 6500 inkl. moms
  • Företag: 6500 exkl. momsMI / kommunikation

Längd: 2 månader

Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring. Utgångspunkten är att behandlaren genom motivation ska kunna påverka till en beteendeförändring. Metoden bygger på ett aktivt och empatiskt lyssnande inriktat på klientens förändringsberedskap.

-Vad är MI ”motiverande samtal”?
-Hur går samtalet till?
-Samtal för förändring

Den här kursen består av fyra uppgifter (en uppgift/per 2 veckor).

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning på våra kurser.Priser

  • Privatperson: 6500 inkl. moms
  • Företag: 6500 exkl. momsVåld i nära relation-MI

Längd: 2 månader

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet är alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter. Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. Vi behöver utöka våra kunskaper i ämnet för att kunna uppmärksamma och hjälpa de människor som ofta lider i hemmet i tystnad. Du får lära dig att använda MI kring våld i nära relation.

-Kvinnor och män – offer och förövare?
-Relationsvåld mot kvinnor – grövre?
-Förklaringar till våld i nära relation?
-MI

Den här kursen består av fyra uppgifter (en uppgift/per 2 veckor).

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning på våra kurser.Priser

  • Privatperson: 6500 inkl. moms
  • Företag: 6500 exkl. moms