ACT

Längd: 5 månader

Denna fördjupningskurs vänder sig till:

-Du som på något sätt arbetar med människor inom socialt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera/fördjupa dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som av eget intresse vill lära dig om ACT

ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT.
ACT är en relativt ny behandlingsmodell som ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi”. Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten. Det innebär att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva.
Psykologisk flexibilitet innebär att vara i full kontakt med sig själv i nuet. Det är utgångspunkten för att sedan antingen ändra eller hålla fast vid ett beteende för att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet. Detta med den inlärningshistoria och de upplevelser som människan har med sig och kommer att möta när hon tar steg i sin värderade riktning.
Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.
Genom acceptansen försöker man skapa ett icke dömande och istället aktivt inbjudande förhållningsätt till tankar och känslor som uppstår utan att försöka förändra frekvensen eller formen på dessa
Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.

Litteraturen ingår inte.Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsSamtal med barn och ungdomar

Längd: 5 månader

Denna fördjupningskurs vänder sig till:

-Du som arbetar med samtal på något sätt eller pratar med många människor i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som bara är intresserad av ämnet och vill lära dig mera kring detta.

En kurs om samtal för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Kursen hjälper dig som vuxen att i samtalet hjälpa barn att skapa begriplighet, hanterbarhet i olika frågor. Du får konkreta verktyg för samtalet och ett användbart förhållningssätt. Kursen ger också en fördjupad insikt om vad samtal med barn och ungdomar handlar om. Kursen är allmännyttig och går att använda i alla sammanhang där man möter barn och ungdomar. Vi möter också barn och tonåringar som har svårt att hantera vardagens stress och krav.

Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.

Litteraturen ingår inte.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsTolvstegsprogrammet

Längd: 6 månader

Den här fördjupningskursen vänder sig till:

-Du som arbetar med beroende i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.

-Du som bara är intresserad av ämnet och vill lära dig mera kring detta.


• En kurs i tolvstegsprogrammet är till för dig som möter klienter i ett beroende.
• Kursen hjälper dig som hjälpare med ännu ett verktyg.
• Kursen ger en fördjupad kunskap i tolvstegsprogrammet.

I Sverige kallas metoden Minnesotamodellen. I tolvstegsprogrammet ser man alkoholism som en sjukdom. Sjukdomsbegreppet är centralt
Tolvstegsbehandlingen sker i grupp, antingen på behandlingshem eller i öppen vård. Den kompletteras med individuella inslag. Behandlingstiden är numera vanligen fyra till fem veckor med hög intensitet på behandlingshem, eller sex veckor i öppen vård.
Kursen innehåller 12 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 6 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.

Litteraturen ingår inte.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsSorg och krisrådgivning

Längd: 5 månader

Denna fördjupningskurs vänder sig till:


-Du som arbetar med samtal på något sätt eller pratar med många människor i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper.
Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.

-Du som bara är intresserad av ämnet och vill lära dig mera kring detta.


Livet går upp och ned, för alla. Ibland flyter livet på, ibland händer något som får allt att stanna, någon gång känns det som om man inte orkar mer…

Det finns tillfällen då det känns som om man har 1000 vänner, andra tider känns vänner långt borta och någon gång händer det att vi tror oss helt övergivna i världen. Livet är inte rättvist och förutsägbart. Vi utsätts för svek och vi mister människor som är viktiga för oss genom våld, olyckor eller sjukdom.

Kursen om samtal i sorg och kris lär dig hur sorgen yttrar sig och hur vi blir påverkade av detta. Du får lära dig att samtala med människor och ge vägledning och rådgivning. Kursen tar dig igenom principer och metoder som du behöver för att arbeta med människor och hur sorgen yttrar sig.

Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.

Privatperson
kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.

Litteraturen ingår inte.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.moms