Samtal med familjer

Längd: 5 månader

Denna fördjupningskurs vänder sig till:

-Du som arbetar med samtal på något sätt eller pratar med många människor i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som bara är intresserad av familjedynamiken och vill lära dig mera kring detta.

En kurs om samtal för dig som möter familjer i olika sammanhang där det låst sig i kommunikationen. Alla familjer genomgår kriser eller problem av olika karaktär och mellan olika familjemedlemmar. Kursen hjälper dig att förstå familjens dynamik och verktyg för att komma framåt i kommunikationen. Kursen ger dig en bred introduktion till familjeterapins historia, dess grundläggande idéer och de viktigaste familjeterapeutiska modellerna.
Du får konkreta verktyg för samtalet och ett användbart förhållningssätt. Kursen ger också en fördjupad insikt om vad samtal med familjen handlar om. Kursen är allmännyttig och går att använda i alla sammanhang där man möter familjer. Du får också lära dig vikten av att samtala ur familjeperspektivet.

Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.

Litteraturen ingår inte.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsSpelberoende

Längd: 5 månader

Den här fördjupningskursen vänder sig till:

-Du som arbetar med beroende i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som bara vill lära dig mer om spelmissbruk och dess konsekvenser.


• En kurs i spelberoende är till för dig som möter klienter i ett beroende.
• Kursen hjälper dig som hjälpare med ännu ett verktyg.
• Kursen ger en fördjupad kunskap om spelmissbruk.

Spelberoende är ett sedan länge känt fenomen. Det räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikaberoende. Bland manliga ungdomar och unga vuxna som spelar har tio procent spelproblem eller är beroende. Det är betydligt vanligare att män har problem med sitt spelande.
Spelberoende är ett sedan länge känt fenomen. Det räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikaberoende. Bland manliga ungdomar och unga vuxna som spelar har tio procent spelproblem eller är beroende. Det är betydligt vanligare att män har problem med sitt spelande.
Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sitt spelande och spelandet påverkar hela den beroendes liv: relationer, ekonomi och arbete. Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar tillvaron och den som är spelberoende löper risk att hamna i brottslighet för att skaffa fram pengar till skulder eller för att spela mer.
Faktum är att den spelberoende ofta resonerar som så att det enda sättet att skaffa pengar för att betala skulder är att spela mer. Ibland är detta en lyckosam strategi då alla spelare vinner pengar då och då. Tyvärr brukar den spelberoende inte sluta spela när han eller hon vunnit tillräckligt med pengar för att betala skulderna, utan det slutar oftast med att vinsten spelas bort.

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.


Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsMI-samtal med äldre

Längd: 5 månader

Samtala med äldre inom åldringsvården eller liknande.

Denna fördjupningskurs vänder sig till:

-Du som arbetar med samtal på något sätt eller pratar med många äldre i ditt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera dina kunskaper kring just samtalet. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som bara är intresserad av ämnet och vill lära dig mera kring detta.

En kurs om samtal för dig som möter äldre människor i sammanhang där man pratar om både viktiga och vardagliga saker i livet. Kursen hjälper dig att i samtalet hjälpa den äldre att skapa begriplighet, hanterbarhet i olika frågor. Du får konkreta verktyg för samtalet och ett användbart förhållningssätt. Kursen ger också en fördjupad insikt om vad samtal med äldre handlar om. Kursen är allmännyttig och går att använda i alla sammanhang där man möter våra gamla. Du får lära dig att använda MI i samtalet samt äldreomsorgens värdegrund.

Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.

Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.momsMindfulness

Längd: 5 månader

Denna fördjupningskurs vänder sig till:

-Du som på något sätt arbetar med människor inom socialt arbete men inte har någon formell teoretisk grund eller behöver uppdatera/fördjupa dina kunskaper. Kanske din arbetsgivare kan betala för din höjda kompetens.
-Du som bara är intresserad av ämnet och vill lära dig mera kring detta.

Mindfulness betyder medveten närvaro och handlar om att leva mer i nuet. Vi lägger märke till det som sker omkring oss i stunden och hur det påverkar oss. Vi blir mer medvetna om oss själva och fattar klokare beslut. Vår stress minskar. På så sätt kan vi lättare göra det bästa av varje situation, påverka vår tillvaro och därmed få möjlighet att skapa det liv vi vill leva. Mindfulness har i tusentals år använts för att öka livsglädjen, men också för att hantera livets svårigheter.

Med hjälp av konkreta övningar lär vi oss enkla sätt att dra ner på tempot, bli mer närvarande och att lyssna till oss själva.

Du får en introduktion i mindfulness och verktyg för att hantera din vardag bättre.
Du lär dig övningar som hjälper dig hantera stress och finna ny energi i vardagen.
Du förbättrar din självinsikt och blir mer medveten om ditt eget handlingsmönster.
Du lär dig att visa omsorg om dig själv och prioritera ditt eget välmående.
Du övar på att öka din koncentrationsförmåga.
Din sömn och smärthantering kan förbättras.


Kursen hjälper dig att hitta de verktyg du behöver för att sedan på egen hand utöva övningar eller hjälpa andra människor att hantera sin vardag med hjälp av mindfulness.


Kursen innehåller 10 uppgifter och om du gör en uppgift per 2 veckor så kommer kursen att ta 5 månader. Du väljer fritt hur snabbt du vill göra dina uppgifter. Du får efter avslutad kurs ett diplom för godkänt deltagande där det framgår kursens innehåll och längd.

Litteraturen ingår inte.

Vi erbjuder inte delbetalning för företag eller för kursdeltagare som bor utanför Sverige.
Privatperson kan delbetala per månad 1.980 kr/mån X 5 delbetalningar.
Här tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr på första fakturan.
Priser

  • Privatperson: 9900 inkl.moms
  • Företag: 9900 exkl.moms