Reseledare/Guide

- Vill du hjälpa människor att få en fantastisk reseupplevelse?
- Vill du arbeta med att göra resenärer nöjda på sin resa?
- Vill du arbeta med att ge god service och lösa problem?

Det är du som tar hand om gäster på resmålet, det är dig gästerna ser och vänder sig till i första hand. Detta innebär utöver att ge bra service och finnas till hands, alltid försöka hjälpa gästen och lösa dennes problem så snabbt som möjligt. Som reseledare/guide får du vara beredd på en hektisk vardag med många varierande och intressanta arbetsuppgifter och upplevelser. Det krävs därför att du har många personliga kvalifikationer som till exempel ett intresse för främmande kulturer, ett gediget intresse för människor och service samt viljan att ta ansvar.

Arbetet innebär att du arbetar väldigt nära människor i många olika situationer, både planerade men även i krissituationer som kan uppstå som du ska kunna hantera med mod och flexibilitet. Du bör därför ha naturlig känsla för service, då du på ett positivt och konstruktivt sätt alltid ska kunna bemöta och kommunicera med olika målgrupper som alla kan ha olika krav eller förväntningar.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Det är inte en högskoleutbildning. Du får hemskickat utbildningsmaterial via post tillsammans med instruktioner om vad som ska läsas och vilka uppgifter som ska lämnas in till handledaren. Under hela kursen har du tillgång till en handledare via mail och telefon och du kommer att få feedback på inlämnade uppgifter.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad reseledare/guide.

Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng.


Kursens innehåll:

-Kommunikation
-Turism- en framtidsbransch
-Reseledarens arbetsuppgifter och roll
-Guidens arbetsuppgifter och roll
-Guideteknik
-Gästen i fokus
-Om olyckan är framme
-Olika typer av turism
-Rättigheter och skyldigheter
-MI-motiverande samtal
Priser

  • Privatperson: 17.900 inkl. moms.
  • Företag: 17.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Säljare

- Vill du öka dina kunskaper inom försäljning?
- Vill du ha säljaryrket som din karriär?
- Har du sinne för affärer och vill arbeta med människor?

Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål. Att vara säljare innebär att du har krav på dig att vara lyhörd, kunna identifiera kundens behov och att på ett strukturerat sätt kunna presentera en lösning för kunden för att sedan komma till ett avslut. För att bli en framgångsrik säljare måste du ha en helhetsförståelse för just din produkts marknadssegment, vilka ekonomiska förutsättningar denna har samt kunna hantera säljprocessens olika delar.

Du måste även kunna identifiera vilka kunder som är mest lönsamma och ha de verktyg samt metoder som behövs för att få dem att välja just din produkt. Det är du själv som är det viktigaste i en lönsam affär. Under denna utbildning kommer du att utvärdera och utveckla dina försäljningsmetoder, din förmåga att analysera en kund och det sätt du kommunicerar på.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Det är inte en högskoleutbildning. Du får hemskickat utbildningsmaterial via post tillsammans med instruktioner om vad som ska läsas och vilka uppgifter som ska lämnas in till handledaren. Under hela kursen har du tillgång till en handledare via mail och telefon och du kommer att få feedback på inlämnade uppgifter.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad säljare.

Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng.


Kursens innehåll:

-Nyckelkunder
-Marknadsföring
-Kontaktstrategier
-Inköp
-Leverantörshantering
-Kommunikation
-Ledarskap och organisation
-Försäljningstekniker
Priser

  • Privatperson: 17.900 inkl. moms.
  • Företag: 17.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)Projektledning

- Vill du lära dig att leda projekt (förbereda-genomföra-avsluta)?
- Vill du lära dig använda modeller, målsättningar och verktyg som stöd för effektiv projektledning.
-Vill du utvecklas inom ledarskap?

Utbildningen ska ge deltagarna ökad medvetenhet om projektledning och vad det innebär att åta sig ett projektledarskap. Deltagarna ska också få förståelse för vilka förutsättningar de behöver från uppdragsgivaren för att genomföra effektiva projekt och leverera önskade resultat.

Utbildningen ger dig färdigheter, insikter och kunskaper i att driva ett projekt från idé till avslut. Efter kursen har du insikt i den problemsituation som projektledare och projektmedlemmar ställs inför i olika typer av projekt. Kursen ger kunskap om projektarbete och strategier.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Det är inte en högskoleutbildning. Du får hemskickat utbildningsmaterial via post tillsammans med instruktioner om vad som ska läsas och vilka uppgifter som ska lämnas in till handledaren. Under hela kursen har du tillgång till en handledare via mail och telefon och du kommer att få feedback på inlämnade uppgifter.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad projektledare.

Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng.


Kursens innehåll:

- Projektledning, omfattning och innebörd
- Initiering och planering av projekt
- Styrning och uppföljning av projekt
- Projektledarens egenskaper och ledarstil.
- Projektgruppen - gruppdynamik och roller
- Strategier och fallgropar
- Metoder och tekniker för projektarbete
- Beslutsfattande
- Konflikthantering
Priser

  • Privatperson: 17.900 inkl. moms.
  • Företag: 17.900 exkl. moms. (detta pris gäller även stiftelser eller annan bolagsform)